Publicerad den Daghem och skola

Barnomsorg till hösten 2021

En ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året men för att underlätta fördelningen av platser från hösten 2021 har vi samlade ansökningsveckor v. 7–8–9 (15.2–05.3.2021).

Du är välkommen att lämna in en ansökan om du vill att ditt barn ska börja i barnomsorgen eller om du vill ansöka om byte av plats.

Vi ser gärna att du lämnar in din ansökan via stadens e-formulär, se länk under rubriken Självservice.

Ansökningsblanketter fås även från daghemmen samt från bildningskansliet i Tekniska verken, Elverksgatan 1, öppet kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.00.

Mer information fås från bildningskansliet, tel. 5310.
Välkommen att kontakta oss.

Ansökningar till privata alternativ riktas direkt till respektive enhet.

St. Mårtens, tel. 536 140/0457 529 3040
Regnbågen, tel.13126/0457 344 8299.

Sidan uppdaterades