Publicerad den Boende och miljö

Provning av varningssignaler

Tisdagen den 15 september kl. 13.00 testas ljudsignalerna som används för att varna befolkningen.

Det årliga testet av ljudsignalerna pågår i cirka 2 minuter och alla larmapparater i landskapet ljuder samtidigt. Eftersom att det är fråga om testning behöver du inte vidta några åtgärder. 

Mer information om testningen finns på Ålands landskapsregerings hemsida. 

Sidan uppdaterades