Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Trafikljussignalerna i korsningen Stora gatan – Ålandsvägen ska förnyas och det arbetet påbörjas nu under lördag – söndag då inledande gatuarbeten utförs.

I korthet så är arbetsmomenten följande:

Lördag eftermiddag/kväll och söndag (5-6.9) utförs gatuarbeten i form av asfaltsfräsning. Från vecka 37 kommer arbete med kablage för trafiksignalerna och visst gatuarbete att utföras. De nya trafikljussignalerna planeras att driftsättas under vecka 40.

Under vecka 37 – 40 kommer det således att vara begränsad framkomlighet i korsningsområdet, det kommer periodvis att bli omdirigering av trafik till andra gator, så trafikanterna ombedes att köra försiktigt och gärna välja andra färdvägar under ombyggnadstiden. Befintliga trafikljussignaler är under ombyggnadstiden antingen ställda på "gul blink" eller helt släckta så var observant på trafikskyltningen i korsningen.

Sidan uppdaterades