Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande gällande Nygatan och Östra Skolgatan

Stadens Va-verk ska utföra ombyggnad av vatten och avloppsledningar i Nygatan och Östra Skolgatan.

Arbetet påbörjas fr.o.m måndag 28 september och beräknas pågå åtminstone fram till årsskiftet.

Nu i inledande skede blir Nygatan avstängd för genomfartstrafik på avsnittet Östra Skolgatan – Ålandsvägen. Trafik till tomt vid arbetsområdet ska fungera under denna tid, likaså är trottoaren, med kortare undantag, öppen för gångtrafik.

Sidan uppdaterades