Publicerad den Stadsplanering och trafik

Chiewitzpris 2020

Ägarna av byggnaden vid Södragatan 18 a, Dickie Rosén och Kjell Hedman fick Chiewitzpris 2020 under Europeiska kulturmiljödagen den 13 september.

Hedersomnämnandet Chiewitz pris kan Mariehamns stad utdela till fastighetsägare som gjort värdefulla insatser för stadsbildens bevarande och/eller förskönande eller för kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt förtjänstfull vård av bebyggelsen på sin tomt. Priset kan också ges för ny byggnad som anpassats till platsen eller för åtgärder som förbättrar stadsbilden.

Fastighetsägarna Dickie Rosén och Kjell Hedman har i samarbete med landskapets kulturbyrå på ett föredömligt sätt renoverat byggnaden och visat stor omsorg för dess ursprungliga karaktär. Även interiören har på ett smakfullt sätt upprustats till de minsta detaljerna med respekt för den ursprungliga byggnadsstilen.

Stadsarkitektkansliet önskar att den lyckade renoveringen ska fungera som en inspirationskälla för alla som vill ta an renoveringen av en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Sidan uppdaterades