Publicerad den Organisation och arbete

Annorlunda julfest för stadens anställda

Med anledning av Corona-pandemin kommer Mariehamns stad inte att arrangera en stor, gemensam julfest för hela personalen i år. Istället erbjuds personalen att enhets- eller avdelningsvis hålla mindre julfester inom arbetsgruppen.

Arbetsplatserna kan välja att gå ut och äta en gemensam måltid på restaurang eller anlita ett cateringföretag som kan leverera måltiden exempelvis till arbetsplatsen.

- En gemensam måltid med arbetskamraterna är viktig för arbetstrivseln, säger staden personalchef Sari Hautamäki. Vår traditionella julfest brukar vara väldigt uppskattad, men i år är det inte ansvarsfullt att bjuda in till stora samlingar. Däremot bedömer vi att man kan äta tillsammans inom de mindre arbetsgemenskaperna, fortsätter Hautamäki. Arbetsplatserna har goda möjligheter att utgående från egna premisser arrangera Corona-säkra julfestmåltider.

För att underlätta planeringen har personalkansliet, via Ålands näringsliv, gjort en förfrågan till restauranger om en tvårättersmeny inklusive dryck till det fastställda kuvertpriset om 40 euro. Respektive avdelning eller enhet bokar sedan sin egen julfest, som får arrangeras under perioden november 2020- januari 2021.

- Mariehamns stads initiativ att låta avdelningarna hålla egna julfester är helt fantastiskt, säger Anders Ekström vd för Ålands Näringsliv. En pressad restaurangbransch är förstås mycket positiv till detta initiativ och vi uppmanar alla större arbetsgivare att fundera över den här möjligheten.

- Efter ett år som medfört många oförutsägbara krav och snabba förändringar kändes det extra viktigt att visa vår uppskattning för personalens insatser, säger stadsdirektör Barbara Heinonen. Därför har vi varit måna om att inte ställa in, utan hitta ett sätt att ställa om.

Staden följer noggrant direktiv från myndigheterna och om situationen förvärras avsevärt kan reserverade restauranger och cateringuppdrag behöva avbokas.

Sidan uppdaterades