Publicerad den Kultur och bibliotek

Sökes: konstnärer för konstnärlig miljögestaltning

Mariehamns stad söker efter konstnärer som är intresserade av konstnärlig miljögestaltning.

Beskrivning:

Mariehamns stad bjuder in konstnärer från Sverige, Åland och Finland att lämna intresseanmälan till konstnärlig miljögestaltning i bostadsområdet Södra Lillängen. 5 konstnärer kommer att erbjudas skissuppdrag. Totalt planeras 1-2 verk i bostadsområdet under planåren 2020-2023. Verken får gärna vara interaktiva, ska beakta hållbarhet och vara miljövänliga.
Skissarvode: 1500 euro/konstnär. Den totala budgeten är mellan ca 40 000-60 000 euro.
Typ: Uppdrag.
Kulturella sektorer: Bild/form/foto
Land: Finland (Åland).
Sista ansökningsdag: 25 november 2020 23:59 (lokal tid Finland).

Behörighet (kvalificeringskrav):

Du som söker konstnärligt gestaltningsuppdrag för Mariehamns stad (Åland) ska uppfylla följande kriterier:

  • Ha en högre konstnärlig, design, konsthantverks-, fotografisk eller landskapsarkitekt utbildning eller ha varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år.
  • Uppvisa bilder på gestaltningsprojekt eller annan typ av offentligt verk.
  • Vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag)

Om området:

Bostadsområdet Södra Lillängen ligger ungefär 3,5 km om centrala Mariehamn på Åland. Det är ett naturskönt kulturområde med drag av beteskaraktär och äldre agrar verksamhet. I området finns skyddsvärda biotoper intill bostadskvarteren. Därför tillämpas ekologisk dagvattenhantering i Södra Lillängen med dagvattenfåror och infiltrationsfåror. Visionen med Södra Lillängen är att skapa ett bostadsområde på naturens villkor. Södra Lillängen är det första bostadsområdet av sitt slag på Åland och här uppmuntras hållbara lösningar såsom gröna tak och solfångare. För den naturintresserade har området mycket att erbjuda med sin närhet till olika naturområden och havet. Här finns en naturlekpark, naturstig över kalkfuktäng, strandpromenad. För att framhäva den vackra naturen i Södra Lillängen eftersträvas ett återhållsamt byggnadssätt. Husen kommer att ha en avskalad och enkel form som hos en lada. Det vackra grå träet fungerar som förebild med anknytning till det traditionella men ger också möjlighet till en modern och effektfull formgivning. Planeringen av bostadsområdet utgår ifrån lugna gator med minskad biltrafik och utformas som böljande gröna stråk som löper genom området.

Så här skickar du in din intresseanmälan

Fyll i e-formuläret, senast 25 november 2020 23:59 (lokal tid Finland). 

Kontaktperson:

Kulturledare Lars Midbjer. E-post: lars.midbjer@mariehamn.ax. Mobil: +358 40 823 9388

Sidan uppdaterades