Publicerad den Organisation och arbete

Information om stadens elektroniska anslagstavla

Knappen till anslagstavlan har bytt namn från det klassiska begreppet Kungörelser till Elektronisk anslagstavla. Knappen finns sedan tidigare på startsidan till stadens webbplats.

På den elektroniska anslagstavlan listas meddelanden om offentlig delgivning. I meddelandet finns även länkar till eventuella handlingar som hör till delgivningen. På sidan kan du också söka enligt typ och med söktext.

Då lagstiftningen om elektronisk förvaltning trädde i kraft hade Mariehamns stads fysiska anslagstavla ersatts med en elektronisk anslagstavla. Anslagstavlan har gått att nå från startsidan på vår webbplats mariehamn.ax sedan slutet av maj 2018. Nu har vi bytt namn på knappen från Kungörelser till Elektronisk anslagstavla.

Du når stadens elektroniska anslagstavla även via denna länk.

Trots att lagen inte kräver det så har Mariehamns stad ändå valt att fortsätta publicera meddelanden om offentlig delgivning som kungörelser i de två lokala dagstidningarna.

Flera lösningar i en tjänst

Mariehamns stad använder sig av samma tjänst som många andra kommuner i Finland, likaså även några på Åland. Tjänsten kallas Tweb-publicering. Du kan använda den både på dator och på olika mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Förutom den elektroniska anslagstavlan (sidan Kungörelser) finns även sidorna Föredragningslista samt Protokoll. Där kan du läsa om politiska beslut som fattats och ärenden som ska tas upp i stadens nämnder, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Läs mer på sidan Beslutsfattande och protokoll om Tweb-publicering och hur du kan söka efter olika ärenden

Sidan uppdaterades