Publicerad den Daghem och skola

Anbud renovering av WC

Mariehamns stad/Medis begär in anbud gällande renovering av WC i Böndernas hus, 3 våningen.

Allmänt
Entreprenören skall före givande av anbud bekanta sig med byggplatsen.
Arbetsplatsen skall lämnas städad efter avslutat arbete.
Uppställningsplats för material och sophantering anvisas av byggherren.

Tidsplan
Arbetet kan påbörjas tidigast v. 47 och skall vara färdigt senast 31.12.2020.

Arbetstid
Arbetstid för entreprenör på byggplatsen är fri, vardagar kl. 7.00-21.00, under helger kl. 09.00-21.00.

Försäkringar
- Entreprenören skall ha gällande ansvarsförsäkring för verksamheten.
- Entreprenören ansvarar för eventuella vatten- och andra skador på byggnad förorsakade av entreprenaden.

Entreprenadpris
Anbud skall ges som fast pris i euro, exkl. moms.
Sophantering skall ingå i totalpriset.

Prövning av anbud
Medborgarinstitutet förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud om de inte anses tillräckligt förmånliga eller om de överstiger budgeterade medel.

Inlämnande av anbud
Anbudet i slutet kuvert märkt ”wc” skall vara Medborgarinstitutet till handa senast 13.11.2020, kl.15.00.
Postadress: Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn; besöksadress Styrmansgatan Medis. Anbud kan också sändas per mejl till siv.ekstrom@mariehamn.ax.

ARBETSBESKRIVNING
- Wc rivs.
- Golvet pikas ut.
- Golvsil byts och flyttas in under diskbänk.
- Radiator tas bort och ersätts med elektrisk golvvärme.
- Vattendragningar byts från städskrubb.
- Dörr byts och förstoras om möjligt.
- Golv förses med Tarkett Optima 42825, 2mm med uppvik 10cm.
- Väggar kaklas lika som toalettgrupp vån. 3.
- Återstående väggyta och tak målas med Remontti-Ässä bruten NCSS 0502Y.
- Befintlig toalett och diskbänk återmonteras, tvättställ och blandare förnyas. --- Ny spegel med ram monteras ovan tvättställ.
- Befintliga pappers- och tvålhållare återmonteras.
- Ny ledbelysning monteras i tak.
- Nytt dubbelt eluttag monteras.

MARIEHAMNS STAD/MEDBORGARINSTITUTET

Eventuella frågor riktas till rektor Siv Ekström, siv.ekstrom@mariehamn.ax

Ladda ner som pdf

Sidan uppdaterades