Publicerad den Kultur och bibliotek

Bibliotek.ax förnyas

Mariehamns stadsbibliotek är en del av det åländska bibliotekssamarbetet och den 4 november får bibliotek.ax ett rejält ansiktslyft. Senast bibliotek.ax uppdaterades var hösten 2016 när sidan blev responsiv. Nu är det dags för nästa steg.

Fokus på tillgänglighet och tjänster

Den nya sidan sätter användarupplevelsen i fokus och utgår från mobilen som första enhet. Sidan är också tillgänglighetsanpassad

Fokus har flyttats från de fysiska biblioteken till de tjänster biblioteken tillhandahåller. Det nya upplägget har därför förenklats utgående från hur statistiken visar att webbplatsen används. Det besökarna mest gör på sidan är att söka material, reservera och låna om.

Mer information om stadsbiblioteket på mariehamn.ax

Innehållet har koncentrerats kring tjänster som berör alla låntagare oavset kommuntillhörighet. Detta gör att viss information som bara berör stadsbiblioteket numera ligger på stadens egen hemsida mariehamn.ax. Dit hör bland annat Mariehamns stadsbiblioteks avgifter och låneregler.

 

Fakta om bibliotek.ax

- Landskapsregeringen och Mariehamns stad finansierar bibliotek.ax
- En halv miljon sidvisningar/år, omkring 60.000 unika besökare.
- Drygt 55 % kommer in via mobiltelefon eller surfplattor, en siffra som ökar.
- Den åländska biblioteksdatabasen blev sökbar via internet 1996

Boka en bibliotekarie

I ett demokratiskt samhälle ska varje medborgare ha möjligheten att få tag i rätt information i rätt form vid rätt tidpunkt. Biblioteken är den kanal som möjliggör detta genom att skaffa och tillgängliggöra information. I urvalet görs en bedömning av informationen så att den information som erbjuds på biblioteket ska vara pålitligt och tryggt att använda för vidare kunskapsinhämtning.
Vi lever i ett samhälle med informationsöverflöd och då kan det behövas vägledning för att hitta den information man behöver. I bibliotekariernas roll som informationsspecialister ingår att hjälpa till med det. Genom att boka en bibliotekarie på stadsbiblioteket för sökning av någonting specifikt så får man en mer anpassad vägledning som bättre matchar ens behov. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, stort som smått. Alla frågor är välkomna!

Mera information ger:
bibliotek.ax: Mira Darmark, bibliotekarie med systemansvar, tfn 531 396
Boka en bibliotekarie: Teresa Westmark, bibliotekarie med verksamhetsansvar, tfn 531 403

Sidan uppdaterades