Publicerad den Organisation och arbete

Staden förbereder för undantagsförhållande

Undantagsförhållande råder från och med måndagen den 16 mars. Åtgärderna träder ikraft onsdagen den 18 mars. Staden förbereder för detta under tisdagen. Information ges vartefter både via hemsidan och andra informationskanaler.

Som ett direkt resultat av undantagsförhållandet kommer stadens skolor, bibliotek, Medis, Mariebad och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, Seniorpunkten och övrig dagverksamhet för äldre att stängas. Dessutom förbjuds besök till äldreboenden.

Daghemmen har öppet som vanligt.  

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion.

Sidan uppdaterades