Publicerad den Omsorg och stöd

Socialservice utökar telefontiderna

Mariehamns stads socialservice utökar sina telefontider med anledning av coronaviruset. Verksamheten i stort fortsätter som tidigare med vissa anpassningar.

  • Utkomststödets drop-in tid är inställd tillsvidare.
  • I mån av möjlighet begränsas fysiska möten till förmån för möten genom digitala kanaler och telefon.
  • Vid förkylnings- eller har influensasymptom vill vi att kunderna ombokar sina besök eller sköter sina ärenden per telefon.
  • Vi önskar att kunderna i första hand inlämnar ansökningar och handlingar per post. Postlåda finns i trapphuset (ingång via innergården) vilken töms regelbundet under dagen.
  • För att på bästa sätt betjäna våra kunder och samarbetspartners utökas telefontiden från och med den 19 mars. Socialarbetarna och handläggarna nås kl. 9.00-10.30 under denna period. Vid akuta barnskyddsärenden nås även barnskyddets jour på vardagar kl. 8.00-16.00. Ring via stadens växel tel. 5310.
  • Vid akuta och pågående barnskyddssituationer utanför kontorstid, ring 112.
  • Beroendemottagningen håller sina telefontider som tidigare.
Sidan uppdaterades