Publicerad den Organisation och arbete

Staden inleder samarbetsförhandlingar

Undantagstillståndet har inneburit att flera av stadens verksamheter har fått stänga ner helt, medan andra verksamheter minskat avsevärt. Samtidigt råder osäkerhet kring hur länge undantagstillståndet kommer att fortgå och vilka ekonomiska kompensationer den kommunala sektorn eventuellt kommer att få.

Stadens ledningsgrupp har noggrant analyserat situationen och efter djupgående diskussioner med stadsstyrelsen kallar staden nu till samarbetsförhandlingar.

Huvudförtroendemannen, facken och arbetstagarrepresentanter bjuds in för att gemensamt hitta sätt att hantera situationen som uppstått. Det kan bli tal om hel- eller deltidspermitteringar, ombildande av tjänster och annan omorganisering. I nuläget är uppsägningar något man vill undvika.

Förhandlingarna som nu inleds gäller som mest 175 personer. Främst berörs anställda inom verksamheter som är stängda med anledning av undantagstillståndet och anställda vars arbetsbelastning har minskat till följd av situationen. Samarbetsförhandlingarna inom staden följer en lagstadgad procedur, som kan avbrytas när som helst om läget förändras.

- Många kommer antagligen att uppleva den närmaste tiden som osäker, men jag önskar att alla anställda kan ha förståelse för att det här behöver göras, säger stadsdirektör Barbara Heinonen. Att vara en trygg arbetsgivare betyder också att vi behöver ta ekonomiskt ansvar så att vi har de bästa förutsättningarna för att återgå till det normala igen.

 

Sidan uppdaterades