Publicerad den Boende och miljö

Lediga tomter

Nu finns tillbakalämnade tomter. Passar någon dig ?

Du kan ansöka om tillbakalämnade egnahemstomter i Västra Ytternäs (Horelli) och Apalängen.

Västra Ytternäs (Horelli) har en flerbostadstomt lämnats tillbaka och kan ansökas.

Ansökan görs på särskild blankett och du kan ansöka om upp till tre tomter i önskad prioritetsordning.

Ansökan ska inlämnas i slutet kuvert märkt "Tomter" per post under adressen: Samhällstekniska avdelningen, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn, eller per e-post: info.matning@mariehamn.ax, men du får gärna också använda vårt nya e-formulär under Självservice. Ansökan skall vara hos oss senast tisdagen 7 april 2020 kl. 15.00

Om det är fler sökande till någon tomt håller vi lottning torsdagen 9 april 2020 kl. 16.00, vid Elverksgatan 1. Som sökande har du rätt att vara med vid lottningstillfället, men någon särskild kallelse skickas inte.

Närmare upplysningar och ansökningsblankett kan du få från infrastruktursektorn - mätningsenheten, Elverksgatan 1 tel. 5310.

Vi kommer gärna och visar tomten för dig om du tar kontakt!

Västra Ytternäs (Horelli), egnahemstomter

Karta över lediga tomter

Apalängen, egnahemstomt

 Karta över lediga tomter

Västra Ytternäs (Horelli), flerbostadstomt

Karta över lediga tomter

Sidan uppdaterades