Publicerad den Idrott och fritid

Information om uppgradering av WHA och bygget av Baltic friidrottsarena

WHA

Installationen av de underliggande värmerören på WHA är nu klar och även installationen av planens bevattningssystem är så gott som avslutad.

Måndag 30 mars inleds nästa arbetsmoment då man börjar lägga ut den sviktpad som är underlag för konstgräsmattan. Sviktpaden innebär bland annat att mindre mängd granulat behövs. Detta arbetsmoment tar ungefär en vecka.

Den konstgräsmatta som därefter läggs på WHA är av märket MTRX Ultra och är den enda i sitt slag i Finland. I Sverige finns mattan på bl.a. Behrn Arena i Örebro och på Studenternas i Uppsala. Kultur- och fritidsnämnden beslöt att göra en uppgradering till denna typ av matta eftersom den har olika längd på grässtråna och därigenom minimerar att granulat sprätter bort från planen.

Samtliga brunnar har försetts med granulatfällor. Dräneringsvatten samlas i en speciell uppsamlingstank. Innan vattnet kommer till tanken passerar det mikroplastfilter. Tanken gör det även möjligt att göra provtagningar.

Om allt flyter på så kan den nya planen stå klar inom april månad. Efter det återstår en del arbeten innan anläggningen är helt klar, bland annat ska planen förses med skyddsnät.

Värmelösningen för den nya konstgräsplanen blir klar först sent i höst. Till uppvärmningen ska i huvudsak spillvärme från Islandia användas. Detta blir möjligt i och med att ishallens kylkompressorer ska bytas ut. Den upphandlingen läggs ut i dagarna.

Baltic friidrottsarena

Arbetena vid Baltic friidrottsarena har startat igen. Överlasten som legat sedan våren 2019 har börjat tas bort. Därefter görs det sista sprängningarna innan underarbete för det som ska bli löparbanorna och gräsplanen i mitten startar.

Löparbanorna är av märket Mondo som tillverkas i Italien, samma typ av bana som OS i Tokyo är tänkt att gå på och som läggs på Olympiastadion i Helsingfors. På grund av läget med corona-viruset i Italien kan leveransen av banorna försenas.

Sidan uppdaterades