Publicerad den Kultur och bibliotek

Grundbidrag till ideella föreningar

Mariehamns stad, kultur- och fritidssektorn, har fördelat grundbidrag till ideella föreningar som är registrerade och har sin huvudsakliga verksamhet i staden.

Grundbidraget är avsett att årligen bidra till föreningens finansiering av allmän föreningsverksamhet, administration, telefon, trycksaker mm. Grundbidraget utbetalas efter att bokslut, verksamhetsberättelse samt undertecknad verksamhetsgranskning eller revisionsberättelse för det år som ansökan baseras på inlämnats till kultur- och fritidssektorn.

Bidraget består av tre delar: en grunddel som delas lika mellan alla föreningar (20% av den totala summan för grundbidrag) samt två delar som är baserade på medlemsantal, en för medlemmar yngre än 21 år och en för övriga.

Totalt får 60 föreningar dela på knappt 95 000 euro. Enligt ansökningarna har dessa föreningar tillsammans 18 517 medlemmar.

Sidan uppdaterades