Publicerad den Organisation och arbete

Ekonomiska lättnader för kommuninvånarna

Staden förbereder olika åtgärder för att underlätta den ekonomiska situationen för sina invånare.

Exempel på åtgärder som diskuteras är att förlänga betalningstiden på de fakturor Mariehamns stad skickar ut och inte driva in dröjsmålsränta. 

Staden kommer också att inleda en diskussion med sina helägda bolag om liknande åtgärder.  

 

Sidan uppdaterades