Publicerad den Kultur och bibliotek

Information om Corona-viruset

Först ut med information om hur viruset inverkar på stadens service är kultur- och fritidsförvaltningen samt äldreomsorgen. Vi publicerar mer information vartefter.

Mariehamns stad bevakar noga händelseutvecklingen, samverkar med berörda myndigheter och följer direktiv utgivna av ÅHS och THL.

Åtgärder och inställda evenemang

 

Bibliotekets och kulturens offentliga evenemang ställs in tillsvidare.

Bibliotekets bokinkast för återlämning av böcker kommer vara öppet dygnet runt. Stadsbiblioteket ökar också tillgången på E-medier: fram till sista april kan du som har lånekort och PIN-kod låna två e-böcker per vecka (text och ljud) samt låna 3 filmer. Läs mer om bibliotekets e-tjänster här.

Stadens idrottsanläggningar har öppet som vanligt. Städrutinerna har setts över och besökarnas möjlighet att sköta handhygienen har förbättrats.

Mariebad har vidtagit flera åtgärder så som extra städning i badet och på kontaktytor. ÅHS och ÅMHM har kontaktats för att säkerställa ett tryggt badande.

Kultur i vården ställs in på äldreomsorgens boenden Odalgården och Trobergshemmet tills vidare.

Tillsvidare begränsas besök till våra klienter på Odalgården och Trobergshemmet till enbart absolut nödvändiga, d.v.s besök till klienter i livets slutskede och närmast anhöriga eftersom det nya coronaviruset slår hårdast mot personer över 70 år med någon grundsjukdom.

Samlad information samt råd till allmänheten

På sidan www.mariehamn.ax/corona publicerar vi information fortlöpande från  stadens förvaltningar. 

Sidan uppdaterades