Publicerad den Daghem och skola

Barnomsorgsavgifter under undantagstillståndet

Under tiden för undantagstillståndet kan familjer befrias från barnomsorgsavgiften om barnet vårdas i hemmet under en sammanhängande period om minst en vecka.

 

Daghem och gruppfamiljedaghem i Mariehamn håller öppet under undantagstillståndet. Syftet är att trygga tillgången till barnomsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar i branscher som är centrala för samhällets funktion. Regeringen rekommenderar ändå att de som kan ska sköta sina barn hemma.

Barnomsorgsavgifter under undantagstillståndet

Familjer som under en sammanhängande period om minst 5 vardagar (t.ex. torsdag-onsdag) inte nyttjar barnomsorg får sin avgift reducerad i enlighet med barnets frånvarodagar, förutsatt att familjen meddelat skriftligt om barnets frånvaro till föreståndaren. Endast frånvaroanmälan på Tempus är inte tillräckligt. Om barnets frånvaro inte är meddelad betalas fastställd taxa eftersom verksamheten planeras utgående från att barnet förväntas vara närvarande

Familjer som nyttjar barnomsorg betalar enligt normal, fastställd taxa.

Nytt datum för meddelande om sommarledighet

Tiden för att meddela om barnets sommarledighet förlängs till och med 15.5.2020. Meddela i tid för att ha möjlighet att nyttja en eller två avgiftsfria månader under perioden maj – augusti.

Detta gäller under nuvarande undantagsförhållande. Staden följer med utvecklingen och uppdaterar anvisningarna vid behov.

 

Sidan uppdaterades