Stadshusbacken är en plats med blommor bin tycker om.
Publicerad den Boende och miljö

Så ett frö på Världsbidagen

Den 20 maj firas den internationella bi-dagen, världsbidagen. Detta efter att FN, med EU-ländernas stöd, deklarerat att det behövs en dag för att uppmärksamma bina, öka kännedom om hur viktiga de är och göra något åt att de snabbt minskar i antal.

Färre pollinerare innebär att många växtarter riskerar att minska eller till och med försvinna, tillsammans med de organismer som direkt eller indirekt är beroende av dem. Minskningen i såväl antal som mångfald bland pollinerare påverkar även livsmedelssäkerheten med potentiella förluster i jordbruksskördar. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar.

Ta reda på vilka pollinerarna är, vilken ekonomisk påverkan de har och varför de minskar. Läs mer på Europaparlamentets webbplats.

Vad har staden gjort för bina?

Vid anläggandet av Nabbens våtmark såddes de 450 m långa dammvallarna med en fröblandning med ängsblomster som ska gynna bin och andra pollinerare. I anslutning till våtmarken sattes bihotell upp som Strandnäs skolas elever har byggt och på stadsbiblioteket finns numera en bikupa som producerar honung. Inom stadens grönområde används inte bekämpningsmedel, vilket är bins och andra pollinerares svåra fiende.

Vad kan du göra?

Dagens vilda bin har svårt att hitta någonstans att bo. Även du kan skapa boplatser med antingen ett köpt eller egentillverkat bihotell av en träbit med hål i eller ett bihotell av bambupinnar

Matbristen är också ett stort problem för dagens bin. Du kan odla blommor på din balkong, i din trädgård samt spara vilda blommor och blommande träd och buskar.  Du kan också hjälpa genom med att plantera frön för en blomsterbuffé i naturen.

Guide till hur du skapar fröbomber och bivattnare hittar du på svenska Naturskyddsföreningens webbplats.

Är du intresserad av att bli en biodlare? Besök Ålands biodlarförenings hemsida!

 

Sidan uppdaterades