Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Ombyggnadsarbeten av vatten-, avloppsledningar och gata är på gång inom Mariehamn

Vid Lemlandsvägen vid gång och cykelvägen från ”Bläckfisken” och fram till Nabbvägen ska vatten och avloppsrör bytas ut. Arbetet innebär att hela avsnittet för gc vägen stängs för trafik och gående och cyklande får tillfälligtvis ta omväg via Nabbvägen – Trädgårdsvägen – Godbyvägen v.v. Biltrafiken på Lemlandsvägen påverkas inte av ledningsarbetet.

Detta ledningsarbetet beräknas vara slutfört före midsommar.

På Östernäsvägen, avsnittet från Båtnäsvägen och fram till Övernäsgården ska vatten, avlopps och dagvattenledningar bytas ut, samtidigt förnyas även gatubyggnaden. Inledningsvis utförs ledningsarbete från Genvägen och norrut, i skede två är det ledningsarbete mellan Genvägen och Alvägen och upp en bit längs Alvägen som utförs. Gatubyggnaden förnyas vart efter som ledningsarbetet är färdigt utfört.

Ombyggnadsarbetet innebär under byggtiden försämrad framkomlighet för alla trafikantslag och tacksamt vore om trafikanter under byggtiden kan välja att åka till och från Östernäs via Västra Ytternäsvägen.

Östernäsvägen beräknas vara färdigt ombyggd i månadsskiftet augusti-september.

På Havsgatan pågår utbyggnad av gc väg mellan Stava Mostersvägen och Stora gatan, gatan får ny asfalt nu under tisdag/onsdag, därefter ska gc vägen längs Havsgatans östra sida anläggas vilket beräknas bli klart inom maj månad.

Sidan uppdaterades