Publicerad den Organisation och arbete

Platser för glasskiosk

Mariehamn stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2020.

Bedömningen av offerter sker dels utifrån anbudssumman som skall ges exkl. moms, dels utifrån anbudsgivarens koncept inkl. öppethållning.

Staden förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta givna anbud.

För närmare upplysningar kontakta Anne Nordblom eller Håkan Lindén
tfn 5310/ växel.

Slutna anbud märkta ”Glassplats” inlämnas till Samhällstekniska avdelningen – markenheten, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Anbudstiden är förlängd till 8.6.2020 kl.16.00.

Sidan uppdaterades