Publicerad den Daghem och skola

Närundervisningen startar igen

Från och med den 14 maj återgår skolorna till närundervisning på ett kontrollerat sätt och med omsorg om allas säkerhet.

Regeringen beslutade den 29 april att avveckla begränsningarna inom den grundläggande utbildningen. Beslutet innebär att stadens grundskolor återgår till att undervisa alla elever i skolan från och med den 14 maj.

Staden har utarbetat allmänna anvisningar för stadens grundskolor på basen av de rekommendationer som tagits fram av Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd och de direktiv som utfärdats av Ålands landskapsregering.

Insatser görs så att undervisningen kan ordnas tryggt och säkert för både elever och personal. Onödig fysisk kontakt ska undvikas och lokalerna ska användas så att trängsel motverkas. Också raster, utevistelse och måltider ska ordnas tillsammans med den egna klassen eller gruppen.

Detaljerad och skolspecifik information publiceras på Wilma.

Sidan uppdaterades