Publicerad den Omsorg och stöd

Utomhusträffar möjliggörs för nära anhöriga

Enligt beredskapslagen råder det fortfarande besöksförbud på äldreboenden. Nu blir det ändå möjligt för nära anhöriga att få träffa de boende utomhus.

Äldreomsorgschef Pernilla Karlsson poängterar att det är viktigt att den anhöriga kontaktar avdelningen i förväg så att besöket kan planeras. Besökare får nämligen inte komma in i äldreomsorgens lokaler för att hämta den boende. 

- Vi är glada över att kunna erbjuda den här möjligheten, säger Pernilla Karlsson. Både Odalgården och Trobergshemmet har fina trädgårdar och vi har förberett möbleringen i dem så att det ska gå att sitta tillsammans, men ändå hålla rekommenderat avstånd.

- För att undvika smittspridning behöver utomhusträffarna följa landskapsläkarens rekommendationer från mitten av april, fortsätter Pernilla. Det betyder att om du som anhörig vill träffa den boende i trädgården måste du vara frisk.

- Under besöket ska man dessutom vara noga med att inte överföra eventuell smitta, vilket tyvärr betyder att man inte får skaka hand, hålla varandra i handen, kramas eller gå i armkrok, fortsätter Pernilla. Regeln om två meters avstånd gäller också vid promenader. Vid behov behöver därför personal vara följeslagare ifall klienten är ostadig på benen.

- Reglerna baseras som sagt på landskapsläkarens rekommendationer och kan kanske upplevas hårda, men genom att följa dem kan de efterlängtade träffarna tillåtas, avslutar äldreomsorgschefen.

Visir för besökare

Om du vill hålla ett kortare avstånd än två meter är det möjligt att få ett visir från den enhet där din närstående bor. Ett visir per boende kan delas ut, vid förfrågan. Den närstående ansvarar sedan för rengöring och förvaring av visiret, i det egna hemmet.

 

 

Sidan uppdaterades