Publicerad den Stadsplanering och trafik

Större uteserveringar tillåts

Restauranger och caféer som vill förstora sina uteserveringar i sommar får använda stadens parkeringar och gator utan kostnad.

Restriktionerna som ska minska risken för smittspridning gör att restauranger och caféer har begränsad möjlighet att använda sina inomhusplatser.

Information om begränsningar i restaurangernas verksamhet från och med 1 juni 2020, på Ålands landskapsregerings webbplats

För att underlätta situationen har staden beslutat att tillfälligt justera riktlinjerna för uteserveringar i Mariehamn. 

- Under 2020 tillåts att gator och parkeringar invid en servering kan få användas för serveringsändamål, berättar projektchef Håkan Lindén. Man får dessutom rätt att använda tilläggsytan utan att betala någon ersättning för den. 

- Den som vill utöka sin uteservering ska ta kontakt med samhällstekniska avdelningen först, fortsätter Lindén. Möjligheten till tilläggsyta behöver bedömas från fall till fall, men det här kommer kunna vara en snabb process. 

Utvidgning mot grönytor och parkmark ska däremot undvikas. I övrigt ska stadens gällande råd och riktlinjer för uteserveringar följas.

Mariehamns stads råd och riktlinjer för uteserveringar och reklam (pdf, 6,9 MB)

Sidan uppdaterades