Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Östernäsvägen avstängd för genomfartstrafik 8 juni – 10 juli.

Pga pågående gatu och ledningarbete för Östernäsvägen så stängs Östernäsvägen av för genomfartstrafik under tiden 8 juni – 10 juli.

Det avstängda området är mellan Lövstrandsvägen och Alvägen.

Fordon norrifrån på Östernäsvägen kan köra till Genvägen/Lövstrandvägen och för söderifrån kommande fordon går det att köra fram till Alvägen. Omfartsvägen för boende söder om Alvägen är Västra Ytternäsvägen.

Gång och cykeltrafik längs Östernäsvägen påverkas inte av avstängningen.

Sidan uppdaterades