Publicerad den Boende och miljö

Lediga tomter

Nu finns tillbakalämnade tomter. Passar någon dig ?

Du kan ansöka om tillbakalämnade egnahemstomter i Västra Ytternäs (Horelli) och Österbacka.

 De lediga tomterna Österbacka 1-4, Österbacka 3-3 samt Västra Ytternäs 36-4 kan nu också sökas av andra än privatpersoner.

Ansökan görs på särskild blankett och du kan ansöka om upp till tre tomter i önskad prioritetsordning.

Ansökan ska inlämnas i slutet kuvert märkt "Tomter" per post under adressen: Samhällstekniska avdelningen, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn, eller per e-post: info.matning@mariehamn.ax, du får gärna använda vårt nya e-formulär under Självservice. Ansökan skall vara hos oss senast tisdagen 30 juni 2020 kl. 15.00

Om det är fler sökande till någon tomt håller vi lottning torsdagen 2 juli 2020 kl. 15.30, vid Elverksgatan 1. Som sökande har du rätt att vara med vid lottningstillfället, men någon särskild kallelse skickas inte.

Närmare upplysningar och ansökningsblankett kan du få från infrastruktursektorn - mätningsenheten, Elverksgatan 1 tel. 5310.

Vi kommer gärna och visar tomten för dig om du tar kontakt!

Västra Ytternäs (Horelli)

Österbacka

Sidan uppdaterades