Publicerad den Stadsplanering och trafik

Resultatet av kartläggningen av Mariehamns gröna värden är färdigt

Totalt svarade 428 personer på enkäten. Vi vill tacka alla som svarade på enkäten för att ge oss sina synpunkter på stadens grönområden!

Under april månad genomförde Central Baltic projektet Coast4us inom Ålands landskapsregering i samarbete med Mariehamns stad en kartläggning av hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn. Med hjälp av en kartbaserad enkät ville vi veta vad ålänningarna tycker om stadens grönområden. Vi ville veta vilka platser som används och uppskattas samt vilka som kan förbättras och utvecklas. Nu har resultatet kommit.

Rapporten Kartläggning av Mariehamns gröna värden, juni 2020 (pdf, 17,5 MB).

Utpekade områden

Fem sammanhängande områden stod ut som favoritområden i Mariehamn, dessa är våtmarken vid Nabben, Badhusparken, Lilla holmen och Tullarns äng, kustpromenaden vid Lotsberget samt Ytternäs skogsområde. Dessa områden överensstämde till stor del med de mest besökta platserna i Mariehamn som är våtmarken vid Nabben, Lilla holmen och Tullarns äng, Badhusparken samt Lotsberget.

Platser som många tycker behöver utvecklas är Östra strandpromenaden och Miramarparken, parken vid torget, Badhusparken och Engelska parken samt Lilla holmen.

Fortsatt arbete

Nu återstår för staden att utvärdera resultatet av kartenkäten. Kartläggningen kommer i förlängningen att utgöra ett underlag för en grönplan för Mariehamns stad. Grönplanen ska ge en överblick över Mariehamns grönstruktur som helhet och ska användas som ett verktyg för planering och förvaltning av grönområden. Den kommer att ge riktlinjer för hur grönstrukturen ska tillvaratas och utvecklas för att gynna både människor samt djur- och växtliv.

Sidan uppdaterades