Publicerad den Omsorg och stöd

Äldreboenden öppnar för besök

Besöksförbudet på äldreboenden upphör efter 31 juli, men bokning av träff behöver fortsättningsvis göras i förväg.

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har bedömt att nuvarande smittskyddsläge i landet inte kräver besöksförbud inom enheter för vård och omsorg. Från och med den 1 augusti 2020 upphör alltså det generella besöksförbudet och 1-2 närstående per klient (den boende) får besöka Odalgården och Trobergshemmet.

Ålands landskapsregering rekommenderar att anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd ska tillämpas från den 1.8.2020. Så om du önskar komma på besök gäller följande:

  • Tillstånd kan ges för 1–2 personer att besöka den boende samtidigt. 
  • Besöket måste bokas på förhand genom att kontakta den boendes avdelning.
  • Endast friska och symptomfria besökare är välkomna.
  • Visir måste användas under besöket.
  • God handhygien måste skötas samt säkerhetsavstånd på 1–2 meter ska hållas.
  • Undvik vistelse i de gemensamma utrymmena.
  • Personalen ger instruktioner hur du vid behov kan kalla på hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.
  • Personalen instruerar i god handhygien och med användning av visir, om det behövs.

Det är nödvändigtvis inte alltid möjligt att komma på besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i terminalvård

Sidan uppdaterades