Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

I morgon tisdag (28.1) hålls Servicegatan avstängd för fordonstrafik vid korsningen med Styrmansgatan.

Tillfart till Select servicestation och andra tomter vid gatan sker med trafik norrifrån längs Servicegatan.
Avstängningen av gatan föranleds av grävningar för vatten och avloppsledningar till nya polishuset. Även under onsdag och torsdag beräknas det pågå grävningar men fordonstrafiken ska då inte störas nämnvärt.

Sidan uppdaterades