Publicerad den Boende och miljö

Mariehamn byter höjd- och koordinatsystem

Staden övergår vecka 9 (24-28.2.2020) till ett nytt höjd- och koordinatsystem vilket berör hela stadens verksamhet. Koordinater och höjder behövs i bl.a. planering och byggande.

Det nya koordinatsystemet som tas i bruk är EUREF-FIN och plankoordinatsystemet ETRS-GK20. Det nya höjdsystemet som tas i bruk är N2000.

Mariehamns stad har för tillfället ett eget lokalt höjd- och koordinatsystem och som inte kan utnyttjas tillsammans med andra koordinatsystem. Det lokala plankoordinatsystemet är uppgjort på basen av lokala mätningar åren 1959-1960 medan bakgrunden till det lokala höjdsystemet är okänt men nuvarande höjdnivåer är från 1950-60-talet.

Med det nya höjd- och koordinatsystemet får staden ett system som är gemensamt både nationellt och internationellt vilket underlättar vid samarbeten och utbyte av data både lokalt på Åland och ute i Europa. Det nya systemet är mer exakt och underlättar mätning med satellitpositionering som GPS. På grund av landhöjningen så är nuvarande höjder från 60-talet ca 30 cm högre upp än vad som anges d.v.s. en höjd på 1,7 meter är 2,0 meter i det nya systemet.

I fortsättningen är det bra att vara uppmärksam på om det gamla eller nya systemet används. Påbörjade projekt slutförs i det gamla systemet medan nya projekt efter vecka 9 genomförs i det nya systemet.

Info om stadens koordinatsystem finns även på stadens hemsida: http://www.mariehamn.ax/boende-miljo/bygga-i-mariehamn/hojd-koordinatsystem/

Sidan uppdaterades