Publicerad den Stadsplanering och trafik

Begränsad framkomlighet på Strandgatan

Strandgatan invid Polishuset har begränsad framkomlighet fr.o.m. idag och till slutet av augusti, förändringen föranleds av byggnadsarbeten som måste utföras vid Strandgatan p.g.a. uppförandet av nya polishuset.

Gatuavsnitt som berörs är Strandgatan mellan Styrmansgatan till Skeppargatan, Strandgatan förbi polishuset flyttas så att gatan tillfälligt löper över bussplans östra sida, parkeringen utanför Zoo arken minskar p.g.a. den flyttade körfilen ned med några platser samtidigt ändras p-tiden från 2h till 30 min, skyltning anger vad som gäller.

Trottoaren och gc vägen på Strandgatans östra sida (vid Zoo-arken) minskas så att all gång och cykeltrafik går längs befintlig trottoar.

Då den tillfälliga körfilen tar en hållplats från bussplan koncentreras alla hållplatser nu till nr 1-4.

Sidan uppdaterades