Publicerad den Boende och miljö

Nytt höjd- och koordinatsystem fr.o.m. 26.2.2020

Staden har den 26.2.2020 övergått till ett nytt höjd- och koordinatsystem vilket berör hela stadens verksamhet. Koordinater och höjder behövs i bl.a. planering och byggande.

Det nya koordinatsystemet som tagits i bruk är EUREF-FIN och plankoordinatsystemet ETRS-GK20. Det nya höjdsystemet som tagits i bruk är N2000.

Med det nya höjd- och koordinatsystemet har staden fått ett system som är gemensamt både nationellt och internationellt vilket underlättar vid samarbeten och utbyte av data både lokalt på Åland och ute i Europa. Det nya systemet är mer exakt och underlättar mätning med satellitpositionering som GPS.

I fortsättningen är det bra att vara uppmärksam på om det gamla eller nya systemet används i olika projekt. Projekt påbörjade i det gamla systemet före 26.2.2020 slutförs i det gamla systemet medan nya projekt efter 26.2.2020 genomförs i det nya systemet.
 
Du kan läsa mera om stadens koordinatsystem här.

Sidan uppdaterades