Publicerad den Daghem och skola

Barnomsorg till hösten 2020

Vårdnadshavare i Mariehamn, välkommen att ansöka om barnomsorg från hösten 2020.

En ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året men för att underlätta fördelningen av platser från hösten 2020 har vi samlade ansökningsveckor v. 7-9 (10–28.02.2020).

Du är välkommen att lämna in en ansökan om du vill att ditt barn ska börja i barnomsorgen eller om du vill ansöka om byte av plats.

Vi ser gärna att du lämnar in din ansökan elektroniskt via stadens hemsida.

Öppna e-formuläret för ansökan om barnomsorg

Ansökningsblanketter fås även från daghemmen samt från Socialförvaltningen i Nyfahlers, Skarpansvägen 30, öppet 09.00-11.30 och 12.30-15.00.
Mer information fås från barnomsorgskansliet, tel. 5310. Välkommen att kontakta oss.

Ansökningar till privata alternativ riktas direkt till respektive enhet, St. Mårtens, tel. 536 140 och Regnbågen, tel. 13126/ 0457 3448299.

Ansökningar till Backebergs lekpark (2-5 år) riktas till Folkhälsan, som ger upplysningar på tel. 0457 5483150 kl. 09.00-12.00 på vardagar eller per e-post aland@folkhalsan.ax

Sidan uppdaterades