Publicerad den Omsorg och stöd

Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021

Socialvården på Åland samlas från och med nästa år under ett och samma tak. Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap
överförs automatiskt till KST med stöd av lag.

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

 • Tidigt stöd för barn och familj
 • Barnskydd
 • Faderskapserkännanden
 • Avtal om vårdnad och umgänge
 • Medling i äktenskapsfrågor
 • Utkomststöd
 • Moderskapsunderstöd
 • Stöd för närståendevård (under 65 år)
 • Missbrukarvård
 • Våld i nära relationer
 • Handikappservice
 • Stöd för rörligheten
 • Färdtjänst
 • Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer
fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun.

Om du har frågor om ditt klientskap och funderingar om hur det påverkas av samordningen, vänder du dig till ditt hemkommuns socialkansli ännu under detta år. Bor du i Mariehamn vänder du dig till avdelningen för socialservice.

Om du har allmänna frågor om KSTs kommande verksamhet kan du vända dig
till KST via info@kst.ax eller på telefon 526 600 (växeln).

Kontaktuppgifter till KST från och med 1.1.2021

Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
Växel: 532 800
E-post: info@kst.ax
Webbplats: www.kst.ax

Sidan uppdaterades