Publicerad den Daghem och skola

Skolluncher under undantagstillståndet

Många föräldrar har framfört önskemål om att skolorna ska erbjuda lunch även till de elever som nu tar del av undervisningen på distans.

Frågan diskuterades på ett gemensamt möte för de åländska skoldirektörerna idag, onsdagen den 1 april.

- Det regelverk som landskapsregeringen har sänt ut till skolorna baseras på statsrådets anvisningar. Enligt det ska skolmat endast erbjudas till de elever som har rätt till närundervisning i skolorna och till elever i en utsatt situation, berättar stadens bildningschef Kjell Nilsson. Landskapsregeringen väntar nu på nya anvisningar från statsrådet och kommer därefter att gå ut med riktlinjer om vad som ska gälla på Åland.

- Om det kommer nya direktiv kommer vi självklart att följa dem, fortsätter Nilsson. Däremot var vi på mötet överens om att det är viktigt att skolorna på Åland följer samma linje.

 

Sidan uppdaterades