Publicerad den Daghem och skola

Skollunch även för distansstuderande

Snart kommer skolbespisningarna att tillreda skolluncher för avhämtning vid skolan, vid överenskomna tider.

Beslutet om skolluncherna togs igår tisdagen den 7 april i bildningsnämnden. Mariehamns stads grundskolor kommer att gå ut till vårdnadshavarna för att ta reda på hur många som  under undantagsperioden kommer att behöva lunch från sin skola. Det sker via Wilma, men först måste rektorerna och kökscheferna träffas och planera hur allt ska genomföras.

Avhämtning av lunch 

Avdelningen för kostservice kommer att så snart det är praktiskt möjligt börja tillreda skolluncher för avhämtning, samt i samarbete med varje skolas tillgängliga personal svara för att avhämtning vid skolan kan ske på bestämda tider.

Distributionen av lunchen behöver beakta att risken för smittspridning blir så liten som möjligt och att livsmedelshygienstandard upprätthålls. 

Rekommendationen från landskapet

Undantagsperioden med stängda skolor och många distansundervisade elever har förlängts till och med den 13 maj. Perioden kan möjligen förlängas läsåret ut.
Rekommendationer från Ålands landskapsregering från den 7.4.2020 säger att " En skolmåltid ska erbjudas alla elever som får närundervisning och ska, i mån av möjlighet, även erbjudas elever som får sin undervisning på distans."

Sidan uppdaterades