Illustration: Områdets utformningsplan, Mariehamns stad.
Publicerad den Boende och miljö

Strandtomter vid Lotsgatan utvecklas

Köpebrev har undertecknats för bostadstomterna längs Lotsgatan nere vid stranden.

Det tidigare oljehamnsområdet håller på att förvandlas till ett modernt stadsmässigt bostadsområde. Längst nere vid stranden finns två attraktiva tomter med fantastiskt västerläge vid inloppet till Mariehamn för byggnation av bostadshus med möjlighet till förvaltning, handel och service. Staden har idag sålt tomterna till Bostads Ab Farleden och Bostads Ab Fyren, representerat av Johnny Sid.

För staden är det glädjande att områdets utbyggnad fortsätter, speciellt i dessa osäkra tider, säger infrastrukturchef Kai Söderlund. Projektet andas en välbehövlig framtidstro och projektledningen har en stark vilja att utveckla området.

Vi önskar bostadsbolagen och projektledningen lycka och framgång med sina projekt.

Sidan uppdaterades