Publicerad den Daghem och skola

Avgiftsfrihet inom fritidshemsverksamheten

Om ditt barn är hemma från fritidshemmet minst en vecka kan du få avdrag på avgiften, här står mer om förutsättningarna och hur du meddelar frånvaro.

Fritidshem i Mariehamn håller öppet. Syftet är att ge en trygg dag och meningsfull fritid för barn till vårdnadshavare som arbetar i branscher som är centrala för samhällets funktion eller vårdnadshavare som inte kan ta hand om sitt barn i hemmet. Regeringens och Ålands landskapsregerings starka rekommendationer är ändå att de som kan ska sköta sina barn hemma.

Så får du avdrag från fritidshemsavgiften

Familjer som under en sammanhängande period om minst en vecka inte har sitt barn på fritidshemmet kan få sin avgift reducerad under den perioden. Detta gäller så länge det råder undantagstillstånd i Finland.

Följande gäller för att få avdrag:

  • Meddela fritidshemsföreståndaren om frånvaron skriftligt, helts via e-post.
  • Meddelandet ska vara skickat till fritidshemsföreståndaren senast på fredagen, om frånvaroveckan börjar följande måndag.
  • Barnet ska vara frånvarande den tid som meddelats. 

Om barnets frånvaro inte är meddelad i förtid, som angivet ovan, då betalar familjen enligt normal, fastställd taxa.

För perioden 18.3-8.4.2020 faktureras fritidshemsavgift bara för de dagar som barnet varit närvarande i verksamheten.

Under perioden 18.3-13.5.2020 har Finlands regering beslutat om undantagsförhållande i hela landet. Undantagsförhållandets syfte är att skydda befolkningen och minska smittspridningen av COVID-19.

Sidan uppdaterades