Publicerad den Organisation och arbete

Hyror, arrenden och avgifter

Under undantagstillståndet kan betalningsförmågan vara tillfälligt försämrad. Du kan kontakta staden för att komma överens om en avbetalningsplan om det är så för dig.

Flera av Mariehamns stads fastigheter har varit tvungna att stänga på grund av undantagstillståndet. Det har medfört att hyrestagarna i många fall inte kan bedriva sin verksamhet. Staden har nu bestämt att de drabbade hyresgästerna inte behöver betala hyra för den tid som fastigheten är stängd med anledning av det utfärdade undantagsförhållandet.

Mariehamns stad kommer inte att efterskänka arrenden, men erbjuder olika alternativa avbetalningsplaner om initiativ tas av arrendatorn. Betalningssvårigheten ska styrkas genom uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation.

Om den fakturerade har svårt att betala andra avgifter till staden går det bra att ta kontakt för att komma överens om en avbetalningsplan. Använd de kontaktuppgifter som finns på fakturan. Mot uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation som styrker betalningssvårigheten kommer staden att erbjuda olika alternativa avbetalningsplaner. När man kommit överens om en avbetalningsplan tas ingen förseningsränta ut.

Sidan uppdaterades