En glad Sarah Bryggman med sina kollegor mottar cykel och hjälm av Ulf Simolin miljösamordnare.
Publicerad den Organisation och arbete

Resultat av resvaneundersökningen

Under sommaren 2019 genomförde Mariehamns stad en stor undersökning för att få veta mer om anställdas resvanor i samband med arbetet. Syftet var att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt.

Under sommaren fanns enkäten tillgänglig via Ankaret för Mariehamns stads ca 750 anställda. Resvaneundersökningen handlade om anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen samt tjänsteresor.

Om resultatet

Tvåhundrafyrtio personer svarade på enkäten - en svarsfrekvens på trettiotvå procent. Det ligger på ungefär samma nivå som andra, liknande genomförda resvaneundersökningar.

Sett över hela året, görs drygt hälften, femtionio procent, av resorna mellan arbetet och hemmet med bil. Det är en hög andel. Men cykeln har en stark ställning, framför allt under sommaren, drygt en tredjedel, trettiofyra procent, använder då cykel som färdmedel.

Vad kan förbättras?

För att få djupare perspektiv på hur de anställda inom Mariehamns stad ser på resor kopplat till arbetet, så gav vi även möjligheten till att lämna förslag på förbättringsåtgärder. De flesta inkomna förslag, fyrtio procent, ville se förbättringar kring arbetsplatsens cykelparkeringar. Ett annat frekvent förekommande önskemål var att få tillgång till bättre omklädnings- och duschmöjligheter, tjugo procent av de svarande uppgav att detta skulle bidra till att få anställda att cykla till och från arbetet.

Mer om resultatet av resvaneundersökningen kan du läsa om i den kortare versionen, eller den längre slutrapporten.

Alla som deltog i hade möjlighet att vinna en elcykel och 10-kort till Mariebad. Den lyckliga vinnaren av elcykeln blev Sarah Bryggman, barnskötare på daghemmet Storstugan.

- Jag vill passa på att tacka alla som svarat på enkäten och gratulera Sarah och alla de andra som vann 10-kort till härliga Mariebad, Ulf Simolin.

Sidan uppdaterades