Publicerad den Boende och miljö

Låt skogen göra nytta

Man kan säga att en växande skog är som en grön fabrik där det är energi från solen som är bränslet i den process som kallas fotosyntesen. Skogen gör nytta både när den växer och när den används.

Skogen och träprodukter fyller en viktig funktion när det gäller att minska mängden växthusgaser. Det beror på att trä är ett material som lever, växer och dör i samklang med naturens soldrivna kretslopp. Det gör att vi kan producera, använda och återvinna trä utan att vår miljö tar skada. Att använda trä är bra både ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Fotosyntesen lagrar koldioxid och ger syre
Det är i växternas blad eller barr som fotosyntesen sker. Där fångar klorofyll upp energi från solen. Med hjälp av energin tillverkas kolhydrater av koldioxid från luften, vatten och näringsämnen från marken. En del av kolhydraterna ger trädet växtkraft. Resten av kolhydraterna lagras in i trädets stam, grenar och rötter – trädet växer. Koldioxiden har alltså lagrats in i trädet i form av grundämnet kol. Ju mer skog som växer, desto mer kol lagras. Under fotosyntesen frigörs dessutom syre som vi människor och djur behöver för att andas. Under ett år avger en normalstor björk i stort sett den mängd syre som en person behöver under året.

Skogen gör nytta
Minst lika viktig som skogen är allt det som skogen ger oss. Trävaror till exempel. Koldioxid fortsätter nämligen att lagras även i virket. Genom att till exempel bygga ett trähus minskar miljöbelastningen under alla de år byggnaden står. Och byggnader i trä är långlivade, det är inte ovanligt med trähus som är mer än 100 år gamla. Trä kan också ersätta betong, stål och andra material som under tillverkningen ger större utsläpp av koldioxid. Dessutom är biobränslen från skogen en stor energikälla.

Skogen tar inte slut
Många lever i tron att skogen kanske håller på att ta slut. Det stämmer inte. Krav på återplantering infördes redan i början av 1900-talet i Ålands första skogsvårdslag. Tillväxten i våra skogar är större än uttaget, vilket innebär att virkesförrådet ständigt ökar. Vi i norden vårdar och använder vår skog på ett bra sätt.

Vad har staden gjort?

När världens länder nu ska uppfylla det globala klimatavtalet om att hålla klimatförändringarna väl under två grader, spelar städerna en nyckelroll. Därför har och kommer Mariehamn prioritera arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Stadens klimatmål är att koldioxidutsläppen ska minska med 90 % till 2030 jämfört med 2002. Hittills har de minskat med 70 % sedan 2002.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna klara klimatmålen. Mariehamns Energi producerar och distribuerar fjärrvärme till stora delar av Mariehamn samt till angränsande delar av Jomala kommun. Vid en normalvinter är värmeanskaffningen är till cirka 85 % baserad på lokala biobränslen från det åländska skogsbruket medan cirka 15 % produceras med brännolja. Genom en långsiktig omställning till en alltmer biobränsledominerad fjärrvärmeproduktion har det inneburit en minskad import av brännolja med ca 14 500 ton årligen och det fossila koldioxidutsläppet med 46 100 ton.

Tack vare den höga andelen biobränsle i fjärrvärmeproduktionen placerar sig Mariehamn i toppen av de finländska regionerna som har mest andel förnybar energi.

För att ytterligare minska oljeberoendet planerar Mariehamns Energi för utökad produktionskapacitet med lokala biobränslen.

Varför ska du välja fjärrvärme?

Enkel och bekvämt
Den absolut främsta fördelen med fjärrvärme är att det är väldigt enkelt och bekvämt. Värme ska helt enkelt bara fungera, vara prisvärd och vara hållbart producerad. Med fjärrvärme finns värmen och varmvattnet alltid där.

Många miljöfördelar
Fjärrvärmeproduktionen i Mariehamn eldas till största delen med restprodukter från den åländska skogen - trädtoppar, bark och grenar, flis och spån. Det är förnybart bränsle som ingår i det naturliga kretsloppet. Bioenergipannorna har en avancerad rening av rökgaser, som med god marginal uppfyller de hårda krav som EU och åländska myndigheter ställer.

Pålitlig och tystlåten
Fjärrvärme är enkelt, bekvämt och krånglar ytterst sällan. Tekniken är lättskött och driftsäkerheten är hög. Fjärrvärmeväxlare är en tyst liten sak som sköter sig självt och får plats i garderoben.

Ekonomisk och underhållsfri
Själva driftskostnaden är lägre än många andra uppvärmningsalternativ. Fjärrvärme kräver minimalt med underhåll, service och reparationer. Det blir inte heller någon rök, sot eller spill i din fastighet. Själva fjärrvärmecentralen har en lång livslängd
 

Månadens miljötips har koppling till följande mål i Agenda 2030:

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. Mål 7. Hållbar energi för alla. Mål 11. Hållbara städer och samhällen.

Sidan uppdaterades