Publicerad den Organisation och arbete

Med sikte på stadsfullmäktige

Tisdagen den 8 oktober, kl. 18.30-20.30, arrangerar staden en debatt inför fullmäktigevalet. De åtta partierna diskuterar bland annat tillväxt, kommunal service och ideologi ur Mariehamnsperspektiv.

Debatten hålls i stadshusets fullmäktigesal under ledning av moderator Owe Sjöblom. Varje parti har möjlighet att låta tre av sina kandidater komma till tals under kvällen.

Efter debatten får man gärna stanna kvar och diskutera vidare med paneldeltagarna. Staden bjuder på kaffe och tårta.

Debatten TV-sänds och går även att se via www.mariehamn.ax/webbtv

Frågorna grupperas enligt följande teman:

• Centrumutveckling, näringsliv, inflyttning, infrastruktur, tillväxt
• Omsorg, utbildning, kultur och fritid
• Värderingar, skattetryck, invandring, samarbete, miljö

I panelen deltar: 

Anders Holmberg, Christian Wikström och Conny Nylund för Obunden Samling på Åland r.f. 

Camilla Hägglund-Palmqvist, Roger Jansson och Peter Enberg för Moderat Samling för Åland r.f.

Robert Söderdahl, Ingrid Zetterman och Julia Birney för Mariehamnsliberalerna r.f.

Stephan Toivonen och Johan Andersson för Åländsk Demokrati r.f.

Sara Kemetter och Barbro Sundback för Mariehamns Socialdemokrater r.f.

Alfons Röblom för Hållbart Initiativ

Erica Sjöström, Anna Holmström och Roger Nordlund för Åländsk Center r.f.

Gunnar Granlund, Ove Andersson och Rolf Granlund för Föreningen för Ålands Framtid r.f.
Sidan uppdaterades