Publicerad den Stadsplanering och trafik

Utställd gaturitning

I enlighet med § 14 i plan- och byggförordningen för landskapet Åland hålls förslag till gaturitning för nybyggnad av gator i Södra Lillängen:

Södra Lillängsvägen

Sesleriavägen

Lundviolstigen

utställda under tiden 24.10  –  7.11.2019 kl. 8 -16.00 på Infrastruktursektorns kontorshus Elverksgatan 1.

Skriftliga anmärkningar mot förslaget ska inlämnas senast 7.11.2019 kl.16.00 under adressen Infrastrukturnämnden, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Sidan uppdaterades