Publicerad den Kultur och bibliotek

Sök om bidrag från kultur- och fritidsnämnden

Skicka ansökan redan nu via vår e-tjänst.

Det finns olika typer av bidrag för föreningar att söka

  • Ansökningar om grundbidrag ska göras senast den 31.1.2020.
  • Ansökningar om aktivitetsbidrag för år 2019 ska göras senast den 31.1.2020.
  • Evenemangsbidrag för år 2020 kan sökas senast den 30.11.2019, 28.2.2020 eller 31.8.2020.
  • Snabba pengar kan sökas fortlöpande.

Alla ansökningar görs elektroniskt via e-tjänsten för bidrag

För ytterligare information kontakta Marina Rehnberg på telefon 531 437.

 

Sidan uppdaterades