Publicerad den Organisation och arbete

Ingen röstning via internet

Röstning till lagtingsvalet via internet är inställd. Beställ handlingar digitalt omgående om du vill brevrösta.

För dig som är bosatt utanför Åland återstår nu att antingen rösta per brev, eller att komma till Åland under förtidsröstningstiden eller på valdagen den 20 oktober. Förtidsröstningen pågår till och med tisdag 15 oktober.

Om du vill brevrösta ska du omedelbart kontakta centralvalnämnden i Mariehamn och komma överens om hur de skickar brevröstningshandlingarna till dig. När du får dem bör du så fort som möjligt fylla i dem och skicka dem tillbaka. Du kan också skicka ditt svarsbrev med någon du känner som ska resa till Åland.

Din brevröst måste ha kommit till den kommunala centralvalnämnden i din kommun senast fredagen den 18 oktober kl. 19.

Så här skickar du beställningen

Väljer du att skriva ut blanketten och underteckna den, så kan du sedan skanna eller fotografera blanketten och skicka bilden per e-post till centralvalnämndens sekreterare henrik.haggblom@mariehamn.ax

Väljer du e-formuläret går det att skicka beställningen helt digitalt, du måste dock kunna identifiera dig med finska bankkoder eller finskt mobilcertifikat. Det här gör att första steget går lite snabbare.

Retur av brevröst från Sverige

Landskapsregeringen har per 11 oktober ordnat så att retur av brevröster från Sverige kan expedieras snabbare till Åland. Brevröster från Sverige ska skickas till en adress i Sverige. Läs mer om adress och frankering på webbplatsen för allmän information om det åländska lagtingsvalet och kommunalvalet:
www.val.ax/nyheter/obs-returadress-brevroster-fran-sverige

Det är viktigt att använda det utskickade svarskuvertet.


Sidan uppdaterades med information om och länk till e-formulär 10.10.2019 kl. 14.25. Observera att äldre webbläsare som Internet Explorer 11 inte stöder all funktionalitet som krävs för att e-formuläret ska fungera, välj en annan webbläsare.
Sidan uppdaterades även 11.10.2019 gällande returadress för brevröster  som skickas från Sverige.

Sidan uppdaterades