Publicerad den Daghem och skola

Ett system mindre för vårdnadshavare

Barnomsorgen byter från lärportalen Unikum till Tempus vid årsskiftet.

Idag används både Unikum och Tempus för kommunikation mellan daghem och vårdnadshavare i Mariehamns stad. Från och med 2020 slutar vi använda lärportalen Unikum. Istället utökas användningen av Tempus, ett system som redan används för elektronisk närvarohantering.

Att dra ned på antalet kommunikationskanaler är önskemål som framkommit till staden, framförallt från familjer som har barn både inom barnomsorg och skola. Förändringen ska alltså ses som en del i att minska antalet system familjerna behöver använda i vardagen.

I Tempus kommer vårdnadshavare att kunna schemalägga barnets tider, få påminnelser om aktiviteter på daghemmet samt ta del av inlägg om den pedagogiska verksamheten på daghemmet. Personalen kommer som tidigare kunna koppla inläggen mot barnomsorgens styrdokument.

Om du som vårdnadshavare har frågor om Tempus så hjälper personalen gärna till!

Sidan uppdaterades