Publicerad den Boende och miljö

Få kontroll på energin i hemmet

När mörka höstkvällar börjar bli vardag och kylan sakta men säkert börjar smyga sig in, vad passar bättre än några snabba smarta tips för att minska på din energiförbrukning. Detta är inte bara bra för plånboken det är även bra för miljön.

Följ upp energianvändningen
Det är klokt att skapa en rutin för att följa upp hur mycket el och värme som används. På så sätt kan man se effekten av olika åtgärder och upptäcka om något inte fungerar som det ska i huset. Antingen kan man läsa av mätarna själv eller med fördel använda mätvärden från leverantören. Ni som har Mariehamns Energi som energileverantör har möjlighet att logga in på Min sida där hittar du mycket bra information om din elförbrukning och/eller värmeförbrukning. Hos Mariehamns Energi kan du även teckna avtal om ursprungsgaranterad el, denna el är 100% förnyelsebar.

Belysning
Belysningen i en fastighet står för en ganska stor del av energianvändningen. Ett första steg är att släcka lamporna när ljuset inte behövs. Med modern teknik kan elanvändningen i en äldre fastigheter minskas ordentligt och då talar vi huvudsakligen om LED-lampor. Du sparar både tid och pengar på att byta ut dina glöd- och halogenlampor, LED-lampan håller 30-40 gånger längre än en glödlampa och använder ungefär en femtedel så mycket el.

Rätt temperatur och ventilation
Normaltemperaturen i bostäder bör ligga på cirka 21 grader och några grader lägre i sovrummet. Varje grads sänkning av temperaturen minskar energianvändningen för uppvärmning med cirka 5 procent.

Det finns olika sätt att ventilera en byggnad. Det kan ske med hjälp av fläktar eller genom självdrag. Behovet av ventilation i en byggnad är inte konstant utan beror på olika yttre omständigheter som hör årstiderna till, såsom temperatur, sol, vind, regn och snö. Därför är det viktigt att anpassa luftflödet efter årstiderna. På vintern är behovet av ventilation inte lika stort som det är under de varmare perioderna av året.

Vad har staden gjort!

Energieffektivisering
Ett av de bättre exemplen på energieffektiviseringar har åstadkommits i Islandia. Sedan 2011 har elförbrukningen i ishallen minskat med 377 000 kWh, största anledningen till detta är att belysningen är ersatt av LED samt att kylteknik och ventilationen är optimerad till verksamhetsbehoven. Den 25 % minskningen har inneburit att ca 45 000 euro sparas varje år. Även belysningen utmed motionsspåren utanför ishallen har fått LED-belysning.

Månadens miljötips bidrar till följande mål i Agenda 2030:

Mål nummer sju, Hållbar energi för alla. Nummer elva, Hållbara städer och samhällen.

Sidan uppdaterades