Publicerad den Kultur och bibliotek

Tyck till om stadsbiblioteket

Fram till den 1 december kan du svara på en brukarenkät där bibliotekets verksamhet och service undersöks.

Biblioteksbesökarnas synpunkter är viktiga. Mariehamns stadsbibliotek har genomfört samma enkät vartannat år sedan 2013 och därför är resultaten jämförbara.

Svaren på enkäterna från tidigare år har lett till förbättringar vad gäller bland annat skyltning, nya möbler, ljudbilden och läsfrämjande aktiviteter. Vi vill inte bara att vana biblioteksbesökare svarar, utan är även nyfikna på vad alla de som aldrig eller mycket sällan besöker biblioteket har för tankar kring varför det är så.

Enkäten går att svara på antingen på stadsbiblioteket eller digitalt via dator, surfplatta eller mobil.

Svara på brukarenkäten via det digitala e-formuläret

Sidan uppdaterades