Publicerad den Kultur och bibliotek

Bibliotekskatalogen uppdateras

Arbetet startar vid lunch på måndag 11 mars och kan komma att pågå hela veckan. Under den tid som arbetet pågår kan inga förändringar göras i katalogen. Detta ska inte beröra låntagarna men vi vill ändå be att de som gör reservationer under nästa vecka har lite extra kontroll på att reservationerna verkligen registreras. Biblioteken håller öppet som vanligt med helt normal service.

Katalogen är de åländska bibliotekens viktigaste arbetsredskap för att hålla reda på alla medier som förmedlas. Alla cirka 30 bibliotek på Åland använder sig av katalogen i princip dagligen och för låntagarna är den tillgänglig 24/7 via bibliotek.ax.

Över 400.000 medier finns registrerade i katalogen via cirka 190.000 katalogposter.

Arbetet med katalogen är inte något som bibliotekens låntagare märker av i vanliga fall. Det är viktigt att katalogen hålls uppdaterad och att de rutiner som finns följs av alla. Om inte det sker blir katalogen rörig och svår att hitta i.

Under nästa vecka kommer den åländska bibliotekskatalogen att konverteras till formatet MARC21. Det är ett internationellt standardformat för utbyte och lagring av bibliografiska poster. I dagsläget är vår katalog i fomatet BTJMARC1. Vi gör konverteringen för bibehålla kvaliteten på katalogposterna och för att vara med på banan om det i framtiden sker förändringar i hur katalogposter levereras till biblioteken. Förkortningen MARC står för Machine Readable Cataloging.

Sidan uppdaterades